دریافت@امتحان نهایی ادبیات اختصاصی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه تیر 91@

امتحان نهایی ادبیات اختصاصی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه تیر 91|50021299|cte50277946|امتحان نهایی ادبیات اختصاصی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه تیر 91
هم اکنون فایل با موضوع امتحان نهایی ادبیات اختصاصی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه تیر 91 آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.


قالب: Pdfمطالب دیگر:
🔍قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1370🔍قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی جدید 1392🔍جزوه توپولوژی جبری استاد فخری🔍جزوه درس مدیریت ارتباط با مشتری🔍پاورپوینت بررسی استانداردهای خدمات پس از فروش🔍مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی در قانون مجازات اسلامی جدید 1392🔍ماهیت فساد اقتصادی و بررسی نظریه های جرم شناختی آن🔍رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی🔍تعیین کیفر مفسدین اداری و اقتصادی در قانون مجازات اسلامی جدید🔍بررسی و مقایسه تطبیقی حد زنا در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی🔍بررسی راههای اثبات و مجازات زنا در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی🔍بررسی شهود و اقرار در زنا در فقه امامیه🔍کیفیات مخففه برای کودکان بزهکار در قانون مجازات اسلامی جدید و دیگر قوانین موضوعه🔍بررسی جهات مخففه مجازات در خصوص کودکان بزهکار و آثار آن مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر قوانین🔍مبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری و قوانین موضوعه🔍تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران🔍آثار اعمال کیفیات مخففه در مورد اطفال بزهکار🔍بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده احکام جزایی قانون مجازات اسلامی جدید🔍بررسی تحولات شکلی و ماهوی قانون مجازات اسلامی جدید🔍عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی جدید از منظر فقه و حقوق🔍شناسایی ابهامات نهاد عفو متهمان و محکومان و بررسی ماهیت فقهی و حقوقی آن 🔍ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی جدید و دیدگاه فقهی🔍بزهکاری اطفال در حقوق کیفری ایران و ترکیه🔍بزهکاری اطفال و مسئولیت کیفری انها در حقوق ایران و ترکیه و تحلیل قواعد حاکم بر آنها🔍عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران و ترکیه